Og så vender vi kajakken? - om bosætning og arealforvaltning i Grønland

E-BOG
Forfatter: Per F. Skjelbo
Antal sider: 301
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: ISBN:8773078131

Hvordan forvaltes kollektiv ejendomsret til jord i den tidligere danske koloni? Hvorfor er der ikke blevet indført privat ejendomsret til jord? Bogen forsøger at besvare disse spørgsmål og sætter samtidig det moderne Grønlands administrationsapparat, bosætningsmønster og planlægningssystem ind i en historisk ramme. Den indeholder en kritisk analyse af den tidligere kolonimagts forvaltning af landet og beskriver, hvordan det er gået efter hjemmestyrets indførelse.

Bogen kan købes har

78,13 DKK

Ikke til salg
Og så vender vi kajakken? - om bosætning og arealforvaltning i Grønland
Ultimate Web