Velkommen i min bydel

STÆRKT NEDSAT
Forfattere:

Anja Jørgensen og Mia Arp Fallov

Antal sider: 102
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. edition
ISBN: 978-87-7112-613-6

Velkommen i min bydel handler om lokal social integration af en gruppe udviklings­hæmmede i Andelssamfundet i Hjortshøj, der ligger nord for Århus. Hvis den type af projekter skal lykkes kræver det en særlig indsats og involvering af naboer og lokalsamfund. Således er udgangspunktet for denne undersøgelse en analyse af motiver og ressourcer bag naboernes involvering i projektet. Mere præcist giver bogen et indblik i naboernes engagement og betydning for det specifikke projekt med et særligt fokus på deres drivkraft og motiver. Kombinationen af et særligt lokalsamfund med en inkluderende kultur, en rummelig organisering, og et naturskønt område med god plads udgør nogle af grundelementerne bag den succes, som projektet indtil videre har opnået. På den måde bidrager dette projekt med viden og læring om integration mellem samfundsmæssige grupper, der ellers lever adskilte i segregerede boligområder og lokalsamfund. Gennem en årrække har lektor Anja Jørgensen og lektor Mia Arp Fallov, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, fulgt dette projekt i Hjortshøj, der er initieret og gennemført i et trekantspartnerskab mellem naboer i Andelssamfundet i Hjortshøj, Århus Kommune og Real Dania.

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Før DKK. 175,00

NU

50,00 DKK

Velkommen i min bydel