Teorien om den kommunikative handlen

Forfatter: Jürgen Habermas
Antal sider: 546
Udgivelsesår: 2005
Version: 1. udgave, 3. oplag
ISBN: 87-7307-533-7

Mange mener at vide meget om Jürgen Habermas' teoretiske landskaber, men få er i stand til at tage begrundet stilling til dem. Dét er der to følgende gode grunde til:

 - Habermas' teoriprojekt er særdeles komplekst, og det er hans fremstillingsform også.

- Habermass' hovedværk "Theories des Kommunikativen Handlens" fandtes før denne udgivelse ikke i dansk oversættelse.

Om værket har Habermas selv sagt, at det var hans intention at formulere mulig- hederne for et meningsfyldt medmenneskeligt samvær. Basis for denne tilstand udgøres ifølge Habermas af menneskets evne til sproglig formulering og kommu- nikation - den kommunikative handlen.

Oversættelsen udgør et fyldigt uddrag på mere end 500 sider, hvor det, der er medtaget, er de kapitler, hvor Habermas' egne teoribidrag kommer til deres ret.

---

Indholdsfortegnelse

299,00 DKK

Teorien om den kommunikative handlen