Stemmer fra en bydel

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Ann-Dorte Christensen & Sune Qvotrup Jensen
Antal sider: 290
Udgivelsesår: 2012
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-035-6

 

Stemmer fra en bydel. Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst går tæt på hverdagslivet og de sociale relationer i bydelen Aalborg Øst.
 
Bogen ser på, hvad der skaber fællesskab og tilhørsforhold mellem beboerne, og hvad der skaber skillelinjer og grænsedragninger. En af de væsentligste konklusioner er, at beboerne grundlæggende er glade for at bo i Aalborg Øst, selv om bydelen set fra udefra ofte har et dårligt omdømme. Bogen viser, at de etniske minoriteter har en lige så høj grad af tilhørsforhold til bydelen som de etniske danskere, og at der ikke er nogen modsætning mellem at føle sig hjemme i en dansk bydel og bevare en tilknytning til ens oprindelsesland. Til gengæld har de etniske minoriteter en forholdsvis lav grad af tilhørsforhold til Danmark som nationalt fællesskab. De føler sig ekskluderede, fordi de oplever at blive skildret på en negativ og krænkende måde.

Bogen bygger på resultater fra INTERLOC-projektet, som blev støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv fra 2007 til 2011. Den er baseret på interviews med etniske danskere og etniske minoriteter, som bor i bydelen; analyse af medieomtale af bydelen; statistiske data samt feltarbejde i to af bydelens foreninger: Borgerforum og Foreningen til Kvindernes Vækst.

Bogen er illustreret med fotos fra hverdagslivet i bydelen.

---

Gratis download af pjecen Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab af Ann-Dorte Christensen & Sune Qvotrup Jensen
(pjece i tilknytning til bogen Stemmer fra en bydel. Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst)

Klik på den ønskede version nedenfor:

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab (dansk udgave)

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab (tyrkisk udgave)

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab (somalisk udgave)

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab (arabisk udgave)

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Stemmer fra en bydel