Prostitution og meninger der brydes

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Bettina Bertelsen og Tina Ussing Bømler
Antal sider: 198
Udgivelsesår: 2004
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-714-3

Der er mange meninger og holdninger til prostitution både blandt politikere, socialarbejdere og de prostituerede selv. I bogen peger forfatterne på, at prostitution er en mangefacetteret problemstilling, hvor der hverken findes lette eller standardiserede løsninger.

På baggrund af erfaringer fra to forsøgs- og udviklingsprojekter i henholdsvis Vejle og Århus Amt og en dialog med danske prostituerede på massageklinikker, forsøger forfatterne at give et nuanceret indblik i en verden, der er ukendt for mange.

I bogen diskuteres det bl.a. om man kan forstå prostitution som et socialt problem, herunder hvilke barrierer der er i forhold til at etablere en permanent social indsats overfor danske prostituerede på massageklinikkerne. I den opsamlende analyse tages der udgangspunkt i to brede teoretiske perspektiver, et rettighedsperspektiv og et velfærdsperspektiv.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Prostitution og meninger der brydes