Arbejdsmiljø og arbejdsliv i et socialt ressource perspektiv

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Kjeld Nielsen (red.)
Antal sider: 272
Udgivelsesår: 2011
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7307-780-1

I denne bog præsenteres læseren for spændende nytænkning i forskning og analyse af problemer i arbejdsmiljøet og arbejdslivet ud fra et helhedsorienteret forebyggende syn. Der peges i bogens artikler på interessante nye veje at gå. Det mest centrale element er anvendelsen af et socialt ressource perspektiv i analysen og forebyggelsen af belastninger og risici såvel på et virksomheds- og et samfundsniveau.

Der peges i bogen på, at anvendelsen af en socialt integreret forståelsesramme, internt i forhold til arbejdsmiljøet i organisationen og eksternt i forhold samfundsniveauet, giver mulighed for at opnå væsentlige nye resultater i forskning i belastninger i arbejdsmiljøet og risici i arbejdslivet.

Det betones overordnet, at det er muligt og ønskeligt at komme belastninger og risici i forkøbet ved at fokusere på de menneskelige ressourcer i arbejdslivet og i organisationen. For at hindre gennemslaget af risici til den enkelte samt skabe et positivt arbejdsmiljø er det afgørende, at der sker et samspil mellem de individuelle og kollektive sociale ressourcer i opgaveløsningen.

Bogen skal ses som et væsentligt bidrag til diskussionen om forskning i belastninger og risici i en arbejdsverden, der er stadig mere kompleks, omstillelig samt i stigende grad globalt forbundet.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Arbejdsmiljø og arbejdsliv i et socialt ressource perspektiv