Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen
Antal sider: 252
Udgivelsesår: 2005
Version: 1. udgave, 2. oplag
ISBN: 87-7307-688-0

Med udgangspunkt i forståelser af alkoholmisbrug og organiseringer af behandling siden industrialiseringen tegnes der et billede af 22 tilbud til alkoholmisbrugere i Århus, Viborg og Nordjyllands amter.

På baggrund af bl.a. interview med ledere af tilbud til alkoholmisbrugere udredes og diskuteres forskelle mellem de amtslige behandlingstilbud, de private Minnesota-tilbud samt de tilbud, der er etableret af forskellige diakonale foreninger, som fx Blå Kors og KFUM's sociale arbejde. I undersøgelsen indgår enkelte forsorgstilbud, støtte- og omsorgsbetonede tilbud samt væresteder.
I bogen redegøres og diskuteres, hvordan forskelle i forståelser af alkoholmisbrug hænger sammen med organiseringen af behandlingen og valg af professioner i behandlingen - psykologer, socialrådgivere, pædagoger, læger eller tidligere misbrugere. Hvilke konsekvenser har det for valg af behandlingsmetoder, behandlingsmål og for, hvilke grupper af misbrugere, der kan profitere af tilbudet? Alkoholmisbrugere ses ikke som særlige mennesker, men som mennesker med særlige problemer, hvis misbrug er blevet en central del af hverdagslivets vaner og rutiner.

Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter er en formidling af første fase i et flerårigt forskningsprojekt om alkoholmisbrugsbehandling udført af to forskere fra Aalborg Universitet i samarbejde med Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE).

---

 

Før DKK. 199,00

 

 

NU

50,00 DKK

Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter