Tradition og fornyelse (E-bog)

FÅS BÅDE SOM FYSISK BOG OG E-BOG
Redaktører: Michael Hviid Jacobsen, Søren Kristiansen, Mikael Carleheden
Antal sider: 569
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078387

Tradition og fornyelse er den første problemorienterede danske introduktion til sociologien, og det er følgelig også på det punkt, at antologien primært adskiller sig markant fra de eksisterende danske introduktioner til sociologiens historie. At bogen er problemorienteret bevirker, at bidragene ikke blot er teorigennemgange men i højere grad stiler efter tematiseringer, problemer eller kritikpunkter af en pågældende teoretikers position samt i nogle tilfælde også empiriske anvendelsesmuligheder af teoriapparatet. Det problemorienterede hænger naturligvis sammen med, at antologiens 27 bidrag er skrevet af 22 forskere, der alle har tilknytning til det sociologiske miljø på Aalborg Universitet, hvor der er tradition for en problemorienteret tilgangsvinkel. Det sociologiske miljø her spænder over mange institutter, flere generationer af sociologer og et væld af interesseområder, hvorfor antologien også en del steder rækker udover sociologiens felt. Tradition og fornyelse er primært henvendt til sociologiuddannelsen men kan anvendes bredt i de samfundsvidenskabelige uddannelser - blandt andet fordi mange af dens forfattere har tilknytning til andre forskningsområder end sociologiens.

Bogen kan købes her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan den bestilles her

 

101,56 DKK

Ikke til salg
Tradition og fornyelse (E-bog)