Socialt arbejde som akademisk disciplin

Open Access E-bog
Redaktører: Lars Uggerhøj, Marianne Skytte, Dorte Caswell,
Maja Lundemark Andersen og Maja Müller
Antal sider: 72
Udgivelsesår:   2022
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-784-4

Kandidatuddannelsen i socialt arbejde, som i år har jubilæum, har gennem de sidste 30 år opbygget såvel uddannelse som forskningsmiljø i socialt arbejde.

Forskningsmiljøet omkring kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde (KSA) er ka­rak­te­ri­se­ret ved et tæt samarbejde med det sociale arbejdes praksis, og en mission for KSA er fortsat at sikre, at der uddannes kandidater til samfundsfaglig kritisk refleksion over mål og værdier i samfundet, kvaliteten i det sociale  arbejde og vel­færds­stat­ens in­sti­tu­ti­o­ners form og indhold. Undervisningen på uddannelserne varetages af undervisere fra aktive forskningsmiljøer, og der er en rigtig god sammenhæng mellem de aktive forskningsmiljøer og uddannelsens fagelementer.

Det sociale felt har blandt andet gennem KSA opnået at etablere forskning, som bygger på en akademisk og samtidig praksisnær viden, som dermed kan  levere re­sul­ta­ter, der omsættes i praksis. Den eftertragtede impact er således en del af både ud­dan­nel­sen og forskningen, som fremadrettet skal sikre, at  forskning og praksis spiller sammen i den nødvendige udvikling af socialt arbejde og moderne velfærd.

Download e-bogen her

0,00 DKK

Ikke til salg
Socialt arbejde som akademisk disciplin