Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde. Del 2 (E-bog)

KAN KØBES SOM BOG OG E-BOG
Forfatter: Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen
Sider: 200
Udgivelsesår: 2021
Version 1. Open Access udgave – formidlingspublikation
ISBN: 978-87-7210-763-9

 

Denne e-bog handler om et forløb på Synscenter Refsnæs, som en gruppe med­ar­bejdere og en gruppe unge med alvorlig synsnedsættelse, var en del af. Formålet var at udvikle og afprøve en narrativ socialpædagogisk metode.

Metodeudviklingen tager afsæt i tre begreber fra Michael Whites narrative terapi, som medarbejdere i dialog med en underviser udviklede til narrative redskaber og guide­lines for deres socialpædagogiske praksis. Disse blev afprøvet i tolv måneder.

Forskningsresultaterne viser, at det er væsentligt at have en grundlæggende for­stå­else af og indsigt i det narrative perspektiv, når de narrative redskaber og guidelines anvendes i praksis.

Resultaterne viser også, at brugen af den narrative metode hjælper medarbejderne til at forandre syn på de unge og deres muligheder samt se nye pædagogiske handlemuligheder. Flere af de unge forandrer syn på sig selv og egne muligheder. Dette ses gennem medarbejdernes fortællinger fra praksis, som er fastholdt i lyd­op­ta­gelser fra deres fælles refleksionsrum.

E-bogen formidler disse fortællinger fra praksis.

E-bogen henvender sig til praktikere, studerende og undervisere på det socialfaglige og socialpædagogiske område og andre med interesse i det specialiserede område og narrative metoder. 

Download e-bogen her 

---

Ønskes bogen i trykt udgave, kan den køber her (så længe lager haves)

0,00 DKK

Ikke til salg
Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde. Del 2 (E-bog)