Narrativ pædagogik – med fokus på virkning ved Himmelev Behandlingstilbud (OA E-bog)

Open access e-bog
Forfatter: Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen
Sider: 89
Udgivelsesår: 2021
Version 1. Open Access udgave – formidlingspublikation
ISBN: 978-87-7210-764-6

 

Denne rapport omhandler resultaterne af en virkningsevaluering gennemført på det specialiserede tilbud: Himmelev - et behandlingstilbud til børn og unge med autisme. 

Virkningsevalueringen undersøger om en narrativ socialpædagogisk metode virker i indsatsen for at afhjælpe problemer for en mindre gruppe unge med autisme og komplekse vanskeligheder. 

Resultaterne sandsynliggør, at en narrativ socialpædagogisk metode kan understøtte de unges forandringer. En del af de unges forandringer er mindre end antaget, men fremstår dog som små skridt i en positiv retning. Resultaterne viser også, at medarbejderne får nye pædagogiske handlemuligheder med den narrative metode. Metoden hjælper dem til at få et andet perspektiv på de unge, hvilket i sig selv giver håb for de unges muligheder for forandringer.

Resultaterne bygger på medarbejdernes fortællinger fra praksis, som er fastholdt i lydoptagelser fra fælles faglige refleksionsrum. Rapporten formidler disse fortællinger fra praksis. 

Bogen henvender sig til praktikere, studerende og undervisere på det socialfaglige og socialpædagogiske område og andre med interesse i det specialiserede område og narrative metoder.

Download e-bogen her

0,00 DKK

Ikke til salg
Narrativ pædagogik – med fokus på virkning ved Himmelev Behandlingstilbud (OA E-bog)