Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring (OA)

Open Access e-bog
Forfattere: Birgit Eriksson, Anne Mette Winneche Nielsen,
Anne Scott Sørensen og Mia Falch Yates
Sider: 192
Udgivelsesår:   2022
Version 1. OA-udgivelse
ISBN: 978-87-7210-778-3

 

Kunst og kultur inddrages i stigende grad i by- og områdeudvikling. En udbredt antagelse er, at kunstprojekter kan bidrage til transformation af boligområder, der er udpeget som ’udsatte’ i den aktuelle bolig-, integrations- og socialpolitik. I denne bog undersøger forfatterne, hvad en række meget forskelligartede kunstprojekter kan og gør i fire af disse områder: Stengårdsvej i Esbjerg, Værebro Park i Gladsaxe, Gelleruparken i Aarhus og Vollsmose i Odense. Forfatterne analyserer, hvor­dan pro­jek­ter­ne udfolder sig i et felt med stærke politiske og kunstfaglige dagsordener og stiller skarpt på, hvordan kunstprojekterne spiller med og mod områdernes ’udsatheder’, inddrager beboerne og eventuelt tilbyder alternative modeller for for­an­dring. 

Download e-bogen her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan bogen bestilles her

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring (OA)