Talentidentifikation. Til hverdag og test

Forfatter: Niels Nygaard Rossing & Christian Meedom Wrang
Antal sider: 72
Udgivelsesår: 2021
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-733-2
ISSN: 2596-6928

 

Talentidentifikation. Et begreb, som har aner til græske filosoffer, der dengang som nu handler om evnen til at identificere talenter til forskellige kontekster. Evnen til at identificere talenter har fået en større og større udbredelse gennem de sidste mange år. Det har længe været anset for at være et afgørende parameter for succes i sport, men har spredt sig til forskellige konktekster som uddannelse, erhvervsliv og kulturliv. Indtil nu har forskningen i talentidentifikation (specielt idrætsforskning) især været optaget af at finde en opskrift på at identificere talent under formelle om­stæn­dig­he­der, såsom tests af talenter. Ta­lent­i­den­ti­fi­ka­ti­on er dog meget mere end det. Ta­lent­i­den­ti­fi­ka­ti­on skal snarere ses som noget alle til en vis udstrækning praktiserer. Hver dag. Hele tiden. 

Denne bog, som er den fjerde udgivelse i serien Trend bites, giver et indblik i talentidentifikation og fremfører nye måder at forstå talentidentifikation på.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Trend bites

 

60,00 DKK

Talentidentifikation. Til hverdag og test