Supervision som dialogisk læreproces

Forfatter: Helle Alrø & Marianne Kristiansen
Antal sider: 202
Udgivelsesår: 2008
Version: 1. udgave, 7. oplag
ISBN: 978-87-7307-617-0


Bogen fokuserer på kommunikation i supervision - supervision forstået som en samtale, hvor den ene part, supervisanten, får hjælp af den anden part, supervisor, til at reflektere over problemstillinger og forholdemåder, der er knyttet til super- visantens arbejdsmæssige situation. Alrø og Kristiansen indfanger, hvad der kon- kret er på færde i den sædvanligvis komplekse kommunikation mellem supervisor og supervisant. Der er tale om en lærebog, som kan bruges af både studerende og undervisere ved højere læreranstalter samt af medarbejdere på virksomheder, som arbejder med disse områder.

---

Indhold:

      Indledning


  I. Dialogisk supervision
       1. Dialogiske fødselshjælpersamtaler
       2. Fødselshjælp, rådgivning, undervisning og terapi
       3. Dialogisk læring
       4. Supervisor - rolle og person
       5. Supervisors dialogiske kompetencer
       6. Supervisors Fortolkede perspektiv

 II. Supervisionstræning: Kontekst og kompleksitet
        1. Hvad er supervisionstræning
        2. Et rum med mange rum
        3. Ude og inde, oppe og nede

III. Supervisionstræning: Undersøgende samtaler
        1. Kontraktafklaring
        2. Undersøgende perspektiv
        3. Feedback
        4. Fortolkende perspektiv

 IV. Supervisionstræning: Komplekse følelser
        1.  Træning og præsentation
        2. Offentlig og privat
        3. Skjulte metakommentarer

   V. Afsluttende perspektivering   IV. Epilog

        Litteratur

        Appendiks: Begreber i interpersonel kommunikation

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

 

249,00 DKK

Supervision som dialogisk læreproces