Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik

Serien Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik er en peer reviewed serie og omfatter forskning i de seneste års eksplosive udvikling inden for lyrikkens produktion, distribution og reception. Serien anskuer samtidslyrikken i relation til tre spændingsfelter, nemlig mellem en traditionel opfattelse af den poetiske genre (centrallyrik) og en genreopbrydende (interaktionslyrik), mellem litteraturen og andre kunstarter (billedkunst, musik, film etc.), og mellem bogmediet og andre medier (internet, mundtlig performance etc.). Serien fokuserer desuden på udviklingen af nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidslyrikken samt på diskussioner af de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af lyrikkens ekspansion

Serieredaktører: Professor dr.phil. Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet, Lektor ph.d. Louise Mønster, Aalborg Universitet, Lektor dr. phil. Dan Ringgaard, Aarhus Universitet og 1. amanuensis ph.d. Hans Kristian Rustad, Hedmark University College.

Dialogues on Poetry
Dialogues on Poetry

OPEN ACCESS E-BOOK

Nordisk samtidslyrik
Nordisk samtidslyrik

Open access e-bog

Dansk samtidslyrik (OA E-bog)
Dansk samtidslyrik (OA E-bog)

FÅS BÅDE SOM FYSISK BOG OG E-BOG