Problembaseret erhvervsøkonomi

Bogen er desværre udsolgt og vil ikke komme på lager igen
Redaktør: Jørgen Gulddahl Rasmussen
Antal sider: 226
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-147-6
ISSN: 2246-5804

Problembaseret erhvervsøkonomi er skre­vet af en kreds af forskere, der i deres daglige praksis alle underviser i erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Bogen tager fat i centrale emner inden for den måde problembaseret un­dervisning inden for erhvervsøkonomi foregår på netop Aalborg Universitet, som er et af de europæiske universiteter, der gennem 40 år har praktiseret problembaseret undervisning.

Bogen er skrevet for alle, der har interesse i at studere og at undervise i erhvervsøkonomi, og behandler emner, der dækker problembaseret undervisning på bachelor, kandidat, diplom og master. Udgangspunktet er arbejdet med de daglige udfordringer og muligheder, som ligger i at undervise problembaseret, og de en­kelte emner analyseres ud fra konkrete eksem­pler, som forfatterne oplever disse.

De emner, der dækkes, er f.eks. historien bag udviklingen af den problembaserede erhvervs­økonomi som undervisningsform, udvikling af konkrete problembaserede undervisningsfor­løb, semestre og hele uddannelser: HA, HD, cand. merc. og MBA. Bogen behandler tillige emner som: hvordan studerende forstår og ar­bejder med problembaseret læring, problemba­seret ledertræning i virksomheder, udvikling af nye evalueringsmetoder, samspillet mellem kreativitet og problembaseret erhvervsøkono­mi og udvikling af en ny problembaseret ma­steruddannelse.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Problembaseret erhvervsøkonomi er 1. udgivelse i serien Studier i problembaseret læring ved videregående uddannelser / Studies into ProblemBased Learning in Higher Education

 

250,00 DKK

Ikke til salg
Problembaseret erhvervsøkonomi