Genveje til et kryds

STÆRKT NEDSAT
Forfattere: Johannes Andersen, Anders Horsbøl,
Simon L. Jørgensen, Niels N. Kristensen
og Ditte Shamshiri-Petersen
Antal sider: 206
Udgivelsesår: 2013
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-102-5

Vælgernes veje til et kryds er altid konkrete. Uanset om de følger omveje, genveje, smutveje, store hovedveje eller små biveje. De er resultatet af vælgernes konkrete viden, situation og motivation. Og her er alle vælgere enestående. Resultatet af deres valg omsættes efterfølgende til etablering af et flertal og et mindretal, der igen udgør grundlaget for regeringsdannelsen og en ny valgperiodes politiske processer og beslutninger. De mange konkrete valg udgør således grundlaget for basale demokratiske processer. Og set i det lys er der brug for både at kunne gå i dybden med de konkrete veje til et valg og de overordnede processer i et demokrati. Det forsøger fem forskere fra Aalborg Universitet at se nærmere på i denne bog. Gennem en række interviews med vælgere og en invitation til at lave dagbog over oplevelserne i en valgkamp, har forfatterne bag bogen bedt vælgere om at sætte ord på deres oplevelser og forståelser af det, der for dem er på spil i en valgkamp. Deres analyser viser, at vælgerne jævnligt benytter sig af en lang række forsimplende genveje, stereotyper om politikere og individuelt profilerede enkeltsager, når de skal sætte ord på aktiviteter i det politiske univers op til et valg. Analyserne viser, at vælgernes ord og perspektiver adskiller sig en hel del fra mediernes traditionelle billeder og valgforskningens klassiske analyser. Denne bog forsøger kort sagt at gå utraditionelt til værks i kortlægningen af danske vælgeres adfærd, holdninger og vurderinger, og når på den måde frem til spændende pointer, der ikke hidtil har været i fokus for valgforskningen.

---

Indholdsfortegnelse og forord

--- 

Bogen er en del af serien Studier i demokrati, politik og samfund

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 249,00

NU

50,00 DKK

Genveje til et kryds