Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi

STÆRKT NEDSAT
Redaktører: Anders Dræby Sørensen og Kurt Dauer Keller
Antal sider: 394
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-401-9

Hvordan ser eksistentiel terapi ud i dag, og hvor er den på vej hen? Hvordan bidrager det eksistentielfænomenologiske perspektiv til at belyse andre aktuelle tilgange såvel som væsentlige, tværgående aspekter i psykoterapien? Antologien her er både en introduktion til det 21. århundredes eksistentielfænomenologiske psykoterapi og en diskussion af denne.

Med sit fokus på det enkelte menneskes erfaring af eksistensen har det eksistentielfænomenologiske perspektiv en særlig samtidsrelevans. Menneskets aktuelle vilkår præges af konkurrencesamfundets prioritering af økonomiske og tekniske hensyn frem for humanisme og sociale relationer. Kynisme, rodløshed og fremmedgørelse hæmmer den eksistentielle erfaring af mening og retning i tilværelsen. Dermed skabes stress, angst og depression, og omfanget af psykiske lidelser stiger.

Bogen giver et fugleperspektiv på den eksistentielfænomenologiske psykoterapi og dens teoretiske grundlag. Der præsenteres eksempler på, hvordan tilgangen gør sig gældende i psykoterapeutisk praksis. Centrale problematikker som selvoverskridelse, autenticitet og livsduelighed diskuteres indgående. Relationer til psykoanalysen, Kierkegaard og kognitiv terapi tages op med fokus på begreber som socialitet, mentalisering, et bedre liv, angst, kognition og læring. Antologien afsluttes med en omfattende vejledning til litteratur om eksistentielfænomenologisk psykoterapi og tilgrænsende emner.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Læs anmeldelse fra bogsyn.dk

---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 250,00

 

NU

50,00 DKK

Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi