Menneskets situation – muligheder og begrænsninger. Eksistentielt-fænomenologiske undersøgelser

Forfatter:  Mogens Pahuus
Antal sider: 192
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-714-1
ISSN: 2445-3091

 

Denne bog er en lille bog om et meget omfattende emne: Menneskelivets grundvilkår eller dets muligheder og begrænsninger. 

Mulighederne består i:
• at man udvikler såvel jeget og selvet som integritet og helhed
• at man udvikler evnen til at føre sin tilværelse på en ansvarlig måde
• at man er åben for det givne i verden på en selvforglemmende måde
• at man evner udveksling med verden - og især med de andre
• at man kan være sig selv og være undervejs - i stedet for at stagnere
• at man kan leve “stille og stort og frit” i stedet for at fortabe sig i småting
• at man kan forene vilje og ærgerrighed med det at dvæle og det at betragte
• at man kan være både en handlende aktør og en modtagende skabning
• at man kan realisere en naturlig livsudfoldelse og kan udvikle livsfølelse

Begræsningerne er både af indre og af ydre art:
• ingen undgår at svigte både i forholdet til andre og til sig selv
• ingen undgår at reagere på en livsødelæggende måde i visse situationer
• ingen undgår derfor hverken skyld eller skam
• ingen undgår lidelse - i forbindelse med fx. ulykker og sygdom
• ingen undgår døden - men forhåbentlig en for tidlig død

Mulighederne er det primære i forhold til begrænsningerne. Det viser en analyse af dobbelthederne i den menneskelige tilværelse, altså forholdet mellem kunnen og afmagt, tryghed og sårbarhed, selvstændighed og afhængighed, håb og håbløshed.

Alle disse muligheder og begrænsninger fremstilles på baggrund af en skitse af den menneskelige natur, som også omfatter en kort fremstilling af de mest fremtrædende tanker om menneskets situation i filosofiens historie. 

---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Se bogens indholdsfortegnelse

250,00 DKK

Menneskets situation – muligheder og begrænsninger. Eksistentielt-fænomenologiske undersøgelser