Mennesket og det andet. Bidrag til den eksistentielle fænomenologi

Redaktør: Michael Rasmussen
Sider: 246
Udgivelsesår: 2019
Version 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-264-1
ISSN: 2445-3091

Mennesket og det andet indeholder ti artikler, der udforsker væsentlige sider ved menneskets eksistens på fænomenologisk vis. Blandt temaerne er kroppen, selvet, troen, døden, friheden, sansningen, forundringen samt det uvilkårlige; blandt de diskuterede emner tæller forholdet mellem transcendens og immanens, forholdet til Gud og passiviteten. De behandlede tænkere er Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Sartre, Camus, Løgstrup, Hermann Schmitz, Patocka og Jean-Luc Marion. Af teologer optræder Martin Luther og Paul  Tillich. Bogens indledning tegner et billede af fænomenologiens udvikling og opridser, hvorledes visse kernebegreber forskydes i eksistentiel retning.

I filosofien og teologien forholder man sig begrebsligt til livets grundvilkår. Fænomenologien kræver, at vi forholder os til vilkårene på den oprindelige måde, hvorpå de gør sig gældende i vores tilværelse. Den eksistentielle fænomenologi vil med andre ord indkredse de afgørende fænomener, der giver vores eksistens dens egentlige skikkelse. 

---

Se bogens indholdsfortegnelse her

---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Anmeldelse på Bogsyn.dk kan læses her

250,00 DKK

Mennesket og det andet. Bidrag til den eksistentielle fænomenologi