Kvalitative iagttagelser

Redaktører: Casper Feilberg og John Maul
Sider: 316
Udgivelsesår: 2019
Version 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-020-3
ISSN: 2445-3091

Denne bog præsenterer en kvalitativ tilgang til professionel iagttagelse, undersøgelse og udredning, som er afgørende for at opnå indgående forståelse af andre mennesker, og som danner grundlag for dialogen og interventionen i det faglige samspil med elever, klienter, patienter og medborgere. I tillæg til det professionelle beredskab hos iagttagere beskrives også de personlige aspekter som er afgørende for udviklingen af forståelse og sans for medmennesket og dets problemstillinger inden for sociale-, psykologiske-, specialpædagogiske- og psykiatriske fagområder. Med udgangspunkt i eksistentielfænomenologisk filosofi og metodologi gøres der rede for en kvalitativ tilgang, som konkretiseres med cases om mennesker med udviklingshæmning, ordblindhed og psykomotoriske vanskeligheder samt om håndtering af farlighed og vold i psykiatrien. Bogen rummer kapitler med illustrative praksiseksempler inden for centrale temaer og problematikker i forbindelse med iagttagelse, undersøgelse og udredning.

 

”En meget relevant, indsigtsfuld og velargumenteret publikation med appel til professionelle inden for alle former for ansvarsfuldt arbejde med medmennesker.”

Ekspertudtalelse fra fagfællebedømmelsen

 

”Sættes denne høje faglighed og store grundighed, som Maul beskriver i kapitel fem, sammen med Feilbergs analyse og vurdering af forholdene inden for men­ne­ske­fags­pro­fes­si­o­ner­ne, er kontrasten bjergtagende og himmelråbende voldsom. Med store typer tegner jetmotorens udstødningsgasser kondensstriber i atmosfæren, som ka­ta­stro­fa­le krisetegn for men­ne­ske­fags­pro­fes­si­o­ner­ne anno 2020. Striberne ma­te­ri­a­li­se­rer sig, hvis man ønsker at anvende den kvalitative iagttagers tværmodale værktøj som en væsentlig del af ens faglige tilgang til løsning af arbejdsopgaver. Jeg lader skuespilleren Peter Schrøder opsummere, som han gjorde det i tv-satireprogrammet Den gode, den onde og den virk’li sjove: Det er fand’me uhyggeligt du.
Det er min vurdering, at redaktørerne og forfatterne lykkes med at skrive betydningen, relevansen og vigtigheden af den kvalitative og fortolkende tilgang til iagttagelse og forståelse af mennesker frem. Det gøres kritisk, ikke afvisende over for stan­dar­di­se­re­de og formalistiske tilgange til udredning og diagnostik.”

Uddrag fra anmeldelse af Henrik Eriksen, cand.psych., Dansk Psykologforening, 2020 (Læs hele anmeldelsen her)

---

Se bogens indholdsfortegnelse her

---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Læs anmeldelse fra bogsyn.dk

 

250,00 DKK

Kvalitative iagttagelser