Kroppen

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Hermann Schmitz
Oversat af: Malthe Strandby Nielsen
Antal sider: 200
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-605-1
ISSN: 2445-3091

 

Hermann Schmitz (født 1928 i Leipzig) er grundlægger af nyfænomenologien. Han studerede filosofi i Bonn under Erich Rothaker, sammen med Jürgen Habermas og Karl-Otto Apel. I 1958 blev han ansat på universitetet i Kiel, og arbejdede der til sin tilbagetræden i 1993, fra 1971 som professor. Han forblev aktiv efter sin pension, og udgiver stadigt til i dag.

I denne bog, hans 45., redegør han for sin kropsfænomenologi. Hans filosofi er centreret om den opfattelse, at i løbet af vestens intellektuelle historie, er vores direkte erfaring af verden blevet dækket af filosofiske og teologiske begreber. For kroppens vedkommende, er det især begrebet om en privat indre sjæl, og den følgende opsplitning af mennesket i sjæl og legeme, der dækker for, hvad Schmitz mener er den virkelige erfaring af vores tilværelse.

For at imødegå denne tendens forsøger han, vha. fænomenologisk analyse, at nå frem til vores virkelige erfaring af det, at være en mærket krop, hvorved han trækker på lægevidenskabelig faglitteratur, filosofi, klassisk litteratur, samt på kilder som dagbøger og avisartikler. Resultatet er et sæt af begreber – tranghed, vidde, fladeløse rum, kropslig retning, kropsøer, indkropning, udkropning osv. – der har fundet bred praktisk anvendelse i Tyskland.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

»Kroppen, der i den førbegrebslige livserfaring er det nærmeste for ethvert menneske, som arnested og knudepunkt for al påvirkelighed og reagerende initiativer, glemmes og er i årtusinder utilgængelig for begrebsmæssig forståelse,« skriver Schmitz i sin bog fra 2011, der nu byder sig til i en vellykket oversættelse til dansk.

Kroppen indgår sammen med den ligeledes lydefri oversættelse af samme forfatters Kort indføring i den nye fænomenologi fra 2014 i en udmærket skriftserie om eksistentiel fænomenolog fra Aalborg Universitetsforlag.

Steen Nepper Larsen – Dagbladet Information 29. april 2017

---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Bogen er en del af vores TILBUDKøb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 250,00

NU

50,00 DKK

Kroppen