Dialog med Løgstrup

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Mogens Pahuus
Antal sider: 178
Udgivelsesår: 2018
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-692-1
ISSN: 2445-3091

Løgstrups fænomenologi er en filosofisk undersøgelse af mennesket i dets natur og i dets forhold til verden – ikke mindst i forhold til de andre. I denne bog behandles en række centrale temaer i denne filosofi. Efter en kort samlet fremstilling af Løgstrups tænkning og af hans fænomenologiske metode behandles


– etikken
– menneskesynet
– den gensidige afhængighed og aleneheden
– sproget
– den kunstneriske erkendelse
– sansningen
– forståelsen
– kunstens funktioner og værdier
– naturoplevelsen


Hertil kommer et kort forsøg på at fremstille kernen i Løgstrups kristendoms­forståelse og i forlængelse heraf et forsøg på at vise, at kristendommen kan opfattes på en ikke-metafysisk måde. I det hele taget rummer bogen en fremstilling af Løgstrup, som skelner mellem hans fænomenologiske analyser og hans metafysik, og som lægger hovedvægten på de første.

Alle kapitler rummer en fremstilling og en diskussion af Løgstrups tanker, men de forsøger også at videreudvikle disse tanker – bl.a. ved at kombinere dem med andre tanker hos Løgstrup og ved at vise den indre sammenhæng mellem dem. Noget som Løgstrup ikke selv nåede i sine sidste bøger, der især behandler den kunstneriske erkendelse, kunstens værdier og naturoplevelsen. Derfor er bogen at betragte som en dialog med Løgstrup.

---

Se indholdsfortegnelse og forord

---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før kr. 250,00

NU

50,00 DKK

Dialog med Løgstrup