Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet

NEDSAT
Redaktører: Karen E. Andreasen, Mette Buchardt,
Annette Rasmussen og
Christian Ydesen
Antal sider: 304
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-338-8
ISSN: 2445-7569

Test i forskellige former og afskygninger spiller i dag en markant rolle indenfor mange forskellige områder i samfundet. De bliver anvendt til at evaluere og bedømme børn, unge og voksne i forskellige kontekster og med forskellige formål og konsekvenser. I mange tilfælde er der tale om test, hvis udfald – direkte eller indirekte - vil kunne få vidtrækkende følger for dem, der testes. Test kan sætte sig spor livet igennem og udsætte de testede for prøvelser, idet de påvirker deres selvopfattelser og udstikker bestemte livsbaner og muligheder.

Med afsæt i uddannelsesområdet sætter denne bog fokus på test i historisk og nutidig belysning. Den behandler spørgsmål som: Hvordan kom test ind i feltet? Hvilke test anvendes? Hvem tester man? Hvorfor vil man gerne teste? Hvad er de direkte og indirekte sociale konsekvenser af at anvende test? Besvarelsen af disse spørgsmål kan på den ene side bidrage med en dybere, mere generel og almen forståelse af test som evalueringsredskab. På den anden side kan det danne grundlag for at forstå og forklare særegenheder ved test i de forskellige anvendelsesfelter. På tværs af kontekster og felter bidrager test til at afdække hvem og hvad, der udgør det normale, afvigende og særligt talentfulde. Dette sætter bogen fokus på og behandler i en overordnet social og historisk ramme.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Serie om Lærings-, forandrings- og organisations­udviklingsprocesser / Series in Transformational Studies

---

Før DKK. 299,00

 

NU

 

199,95 DKK

Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet