Den ufærdige fremtid - Aktionsforskningens potentialer og udfordringer

open access e-bog
Redaktører: Annette Bilfeldt, Michael Søgaard
Jørgensen, John Andersen og
Kevin Anthony Perry
Antal sider: 320
Udgivelsesår: 2018
Version: 1. udgave, Open Access udgivelse
ISBN: 978-87-7112-693-8
ISSN: 2245-7569


Med antologiens titel Den Ufærdige Ftremtid – Aktionsforskningens Potentialer og Udfordringer ønsker vi at understrege aktionsforskningens grundforståelse af, at fremtiden er ufærdig. De store samfundsmæssige udfordringer for demokratisk og bæredygtig udvikling kræver engageret forskning med både lokalt og globalt udsyn. Aktionsforskning har potentiale hertil.

Bogen præsenterer ny aktionsforskning og er et bidrag til diskussion af aktions­forskningens teorigrundlag, metoder, tilgange, erfaringer, udfordringer og resultater.

Antologien giver indblik i forskellige aktionsforskningstraditioner som f.eks. participatorisk aktionsforskning (PAR), kritisk participatorisk aktionsforskning(CPAR), kritisk-utopisk aktionsforskning (CUAR) og aktionsforskning inspireret af prag­matisme. Bogen analyserer desuden erfaringer med aktionsforskning inden for forskellige praksisfelter som offentlig planlægning, naturforvaltning, pædagogik, omsorgsarbejde og universitetsuddannelser samt brug af fremtidsværksteder, geografiske  informationssystemer (GIS) og teaterworkshops som metoder og værktøjer. Forfatterkredsen er aktionsforskere fra Danmark, Færøerne, Grønland, Latinamerika, Norge, Sverige og USA.

Bogen henvender sig til andre aktionsforskere og til forskere inden for andre forskningstraditioner. 

Hent e-bogen her

0,00 DKK

Ikke til salg
Den ufærdige fremtid - Aktionsforskningens potentialer og udfordringer