Seksuel chikane på arbejdspladsen - Faglige, politiske og retlige spor

STÆRKT NEDSAT
Forfattere: Anette Borchorst og Lise Rolandsen Agustín
Antal sider: 294
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-668-6
ISSN: 2246-1221

Seksuel chikane på arbejdspladsen er et stærkt tabuiseret problem, der handler mere om magt end om seksuel tiltrækning. Problemet skal både ses som et ligestillings- og et arbejdsmiljøproblem og reguleres i spændet mellem de to områder. I bogen analyseres håndteringen af seksuel chikane på arbejdspladsen i de faglige, politiske og retlige spor siden 1980’erne og frem til i dag.

Kapitlerne analyserer de politiske diskussioner om regulering af seksuel chikane, problemets omfang, det typiske forløb på arbejdspladsen og den seksuelle chi­ka­nes effekter. Dertil kommer analysen af retspraksis, herunder spørgsmålet om godtgørelse samt branchefordelingen for sagerne. Analyserne har afsæt i teoretiske diskussioner af problemet. Bogen giver desuden en række anbefalinger til, hvordan seksuel chikane kan forebygges, fx ved at offentlige og private virksomheder har en klar politik for nul-tolerance over for seksuel chikane og takler det som et kollektivt arbejdsmiljøproblem.

Bogen er baseret på et rigt empirisk materiale, bl.a. 150 sager ved de civile dom­stole, Tvistighedsnævnet, Ligebehandlingsnævnet og Erhvervs­sygdoms­udvalget og en række interviews med bl.a. jurister og arbejdsmiljøkonsulenter ved fag­for­eninger og arbejdsgiverorganisationer samt advokater.

---

Hent læseprøve

---

Bogen er en del af serien Studier i demokrati, politik og samfund

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 298,00

NU

50,00 DKK

Seksuel chikane på arbejdspladsen - Faglige, politiske og retlige spor