Risikokonflikter

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Tine Skovmøller Poulsen
Antal sider: 164
Udgivelsesår: 2004
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-711-9

Denne bog handler om risikokommunikation. I takt med moderniseringen øges bevidstheden om potentielle risici, der kan true vores velbefindende, og det skærper behovet for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt om risiko. Eksperters viden om samfundets risici bør formidles sagligt og forståeligt. Og myndighedernes tiltag for at mindske risikoen bør præsenteres på en åben, troværdig og ansvarsfuld måde.

Det er imidlertid langt fra altid let at indfri disse krav til kommunikationen. Med udgangspunkt i et konkret sagsforløb - olivenoliesagen fra 2001 - analyserer denne bog de konflikter, der opstår, når forskellige aktører taler om risiko. Pointen er, at eksperter, befolkningen, medier og myndigheder opfatter risiko ud fra hver deres rationale. Risiko defineres og opleves forskelligt af samfundets enkelte aktører, og derfor opstår der ofte konflikter om, hvor stor risikoen i virkeligheden er, og hvordan den tackles bedst.

Fokus er på myndighedernes kommunikation om risici. Analysen munder ud i et forslag til, hvordan myndigheder kan arbejde mere bevidst og effektivt med risikokommunikation. Bogen henvender sig til alle med interesse for offentligt kommunikation og for krisekommunikation og PR.

Risikokonflikter - kommunikation og rationaler er den første bog i MæRKK-serien.

Tine Skovmøller Poulsen (f. 1975) er cand. mag. i Kommunikation,
Aalborg Universitet.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Risikokonflikter