TV-analyse

E-BOG
Redaktører: Gunhild Agger, Jørgen Riber Christensen, Louise Brix Jacobsen
Antal sider: 361
Udgivelsesår:   2021
Version: 1
ISBN: 978-87-7210-729-5
ISSN: 2245-2818

 

Mens tv-seningens platforme hurtigt ændrer sig, eksisterer der fortsat en række konstante elementer på tværs af flow-tv og streaming. Det kan både være overordnede genrer som fiktion og fakta, mere specifikke og etablerede programtyper som  nyhedsudsendelser, dokumentar-, natur- og børne- og ungdomsprogrammer, og det kan være nyere former som fiktiobiografisme og weathertainment. Uanset platform er der brug for teoretiske indfaldsvinkler og redskaber til at analysere disse genrer og programtyper med.

Tv-analyse giver i sit indledende kapitel en oversigt over tv-analysens metodologi. Denne oversigt udmøntes konkret i bogens øvrige sytten kapitler i a­na­ly­ser af centrale genrer og programtyper.

Her er blot nogle af de mange spørgsmål, du får svar på i Tv-analyse:
• Hvad sker der med reality- og talkshowgenrerne?
• Hvor bevæger det politiske samtidsdrama sig hen, og hvilken funktion har historisk drama haft?
• Hvad definerer science fiction, fantasy, situationskomedie?
• Hvorfor adapterer man velkendte krimier som Sherlock?
• Hvad karakteriserer reklamen?
• Og hvorfor kan man ikke se sports-tv uden lyd?

Bogen udgør et oversigtsværk over tv-programtyper såvel som tv-analysens teoretiske tilgange og metoder. Valget af programtyper har baggrund i dels et gen­re­spred­nings­kri­te­ri­e, dels et historisk væsentlighedskriterie. 

Bogens store forfatterhold reflekterer medieforskningsmiljøerne på de dan­ske u­ni­ver­si­te­ter, og den giver et repræsentativt billede af tv-forskningens udvikling og de nye tendenser inden for dette videnskabelige felt. 

Tv-analyse supplerer bogen Filmanalyse (Systime 2016).

---

Bogen er 7. udgivelse i serien MÆRKK - Æstetik og kommunikation

 

Køb e-bogen her

0,00 DKK

Ikke til salg
TV-analyse