Filmanalyse

E-BOG
Redaktører: Jørgen Riber Christensen, Steen Ledet Christiansen
Antal sider: 379
Udgivelsesår:   2021
Version: 1
ISBN: 978-87-7210-728-8
ISSN: 2245-2818

 

Filmanalyse går fra tidlig proto-filmteori til den seneste forskning som fx emotionsteori og post-film. Ligeledes har de film, der analyseres i kapitlerne, en historisk spredning fra tidlige stumfilm til nye film. Med sine 19 kapitler bliver bogen også til et oversigtsværk. Bogens talstærke forfatterhold repræsenterer store dele af film- og medieforskningsmiljøerne på danske universiteter, og på den måde er bogen ikke kun vidtfavnende, hvad angår teorier, men den afspejler også det dan­ske film­vi­den­ska­be­lige fagområde.

Hvert af bogens kapitler kombinerer en metode med et filmværk. Kapitlet redegør for en metode, hvorefter metoden eksemplificeres konkret i en analyse af et specifikt filmværk. Der indgår et historisk rids over metodens teoretiske ophav og dens vigtigste litteratur,
og styrker og svagheder ved metoden indgår i kapitlets konklusion. Bogens innovative forskningsprofil er en direkte omsætning af filmteorier til analytisk praksis.

Bogen henvender sig til undervisningen i de forskellige film- og medieuddannelser i Danmark, primært på universiteter, og i film- og mediekurser i andre fag.

Fra bogens fagfællebedømmelse: ”Jag är övertygad om att boken blir värdefull för grundstudenter som ges en bred orientering i filmstudiet och ett flertal möjliga analytiska infallsvinklar. Enkelt sammanfattat, hade jag själv önskat läsa en motsvarande bok då jag en gång påbörjade mina filmvetenskapliga studier.”

---

Bogen er 5. udgivelse i serien MÆRKK - Æstetik og kommunikation

 

Køb e-bogen her

0,00 DKK

Ikke til salg
Filmanalyse