Kommunikation - tekst i kontekst (E-bog)

FÅS BÅDE SOM FYSISK BOG OG E-BOG
Forfatter: Søren Frimann Trads
Antal sider: 323
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078557

Bogen giver læseren indsigt i og analytiske redskaber til at analysere tekster med Systemisk Funktionel Lingvistik som teoretisk grundlag. I bogen afdækkes sprogbrug, kontekst, tekstfunktion, teksttype, register og genre i forskellige typer af tekster - fx nyheder, anmeldelser, reklamer, fortællinger, beretninger, politiske kommentarer, propaganda, læserbreve, brugsanvisninger, instruktioner, lærebøger, fagbøger, videnskabelige og populærvidenskabelige tekster m.m. Teorien kan anvendes på alle former for verbal kommunikation, såvel skriftlige som mundtlige former for verbal kommunikation i forskellige medierede kontekster - skrift, radio, telefonsamtaler, TV, Internettet, ansigt-til-ansigt-samtaler etc. Bogen henvender sig til studerende, forskere og undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter, som interesser sig for tekstanalyse, tekstlingvistik, (kritisk) diskursanalyse og systemisk funktionel lingvistik.

---

Bogen kan købes her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan den bestilles her
---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

 

101,56 DKK

Ikke til salg
Kommunikation - tekst i kontekst (E-bog)