Samtaleanalyse

Forfattere: Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl
og Katrine Schumann
Antal sider: 274
Udgivelsesår: 2016
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-480-4
ISSN: 1397-1239

Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben sætter fokus på, hvordan man kan forstå og analysere samtaler. Bogen tematiserer samtaleanalyse kombineret med feedback i professionelle sammenhænge. Der er særligt fokus på systematik i analysearbejdet som et støttende stillads til at kunne skabe både videnskabelig erkendelse og anvendelig læring i praksis.

Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben er bygget op om DiaLoop-modellen som samtaleanalysens metode, og den bevæger sig formidlingsmæssigt mellem analytiske, teoretiske, videnskabsteoretiske og praktiske diskussioner. Bogen har tillige en lang række illustrative figurer, eksempler og fortællinger om samtaleanalyse. Den henvender sig primært til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionsuddannelser, der har faglig interesse i analytisk at forstå, hvad der er på færde i samtaler i professionelle relationer og kontekster.

---

Hent læseprøve HER

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

 

250,00 DKK

Samtaleanalyse