Kommunikation og organisationsforandring

Forfatter: Helle Alrø og Søren Frimann (red.)
Antal sider: 316
Udgivelsesår: 2008
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-939-3

 

"De menneskelige ressourcer og den indbyrdes kommunikation er ud­gangs­punk­tet for forståelsen af organisationer og deres muligheder for udvikling."

Kommunikation og organisationsforandring er en antologi, der især koncentrerer sig om de interpersonelle kommunikationsprocesser og deres betydning for interven- tion og forandring i organisationer. Fælles for artiklerne er et fokus på relationen mellem kommunikation og organisation som et komplekst samspil mellem den nære interpersonelle kommunikation og de større organisatoriske systemer, som kommu- nikation er indlejret i.

Kommunikation og organisationsforandring henvender sig til lærere og studerende ved højere læreranstalter samt til konsulenter og ledere i private virksomheder og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med forholdet mellem kommunikation og organisation. Den overordnede ide med bogen er at udvikle fagfeltet Interpersonel Organisationskommunikation (IPOK) i Danmark.

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

 

299,00 DKK

Kommunikation og organisationsforandring