Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Poul Nørgård Dahl
Antal sider: 286
Udgivelsesår: 1999
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-626-0

Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling fokuserer på ansigt-til-ansigt kommunikationen mellem ledere og medarbejdere i forbindelse med strukturelle og kulturelle ændringer i organisationer. Medarbejderinvolvering og selvstyrende grupper indebærer nye kommunikationsformer, som kan være forbundet med nye muligheder, men også problemer. Gamle konflikt- og forsvarsmønstre kan opløses, men nye kan også opstå.

Bogen afdækker, hvilke kommunikationsformer der skaber, fastholder eller opløser forskellige interaktions- og forsvarsmønstre, og den diskuterer, hvordan organisato- riske og psykologiske forhold påvirker dette.

Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling henvender sig til studerende og undervisere på universiteter og på andre højere læreanstalter, som arbejder med kommunikation i organisationer. Den kan også læses af ledere, personalechefer, udviklingsledere og konsulenter, som arbejder med medarbejderudvikling og kom- munikationstræning såvel inden for den private som offentlige sektor.

---
Indhold:

     
Forord

  1. Indledning - bogens problemstillinger

  2. Nye tendenser i 1990'erne

  3. Kommunikationens kontekst

  4. Forsvarspræget kommunikation og grupper

  5. Forsvarspræget kommuniaktion og mellem menneskelige processer

  6. Forsvarspræget kommunikation og pragmatisk diskursanalyse

  7. Mellemledernes dilemmaer ved medarbejderinvolvering

  8. Empiri og metode

  9. Analyse og fortolkning af kommunikationen i modern Production
        1. episode: Utryghed
        2. episode: Hvor går grænsen
        3. episode: Hvis er problemet
        4. episode: En mand mere
        5. episode: Hvad skal jeg gå ind i?

10. Konklusion

      Litteraturliste

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Før DKK. 200,00

 

NU

50,00 DKK

Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling