Kærlig rummelighed i dialoger

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen
Antal sider: 300
Udgivelsesår: 2000
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-647-3

Dialoger kan bruges i organisationer og andre steder, når parterne hver for sig ved, at de står over for en problematik, som de ikke kan finde en løsning på alene. Dia- loger er risikofyldte, undersøgende samtaler, der handler om sammen at blive klog- ere, således at en beslutning kan få et solidt grundlag. Dialoger kan derfor ikke bruges, når det handler om at ville overbevise andre, når der er skjulte dagsorde- ner, eller når en beslutning allerede er truffet.

Ud fra analyser af samspillet i kollegiale supervisions- og mentorsamtaler indkred- ser bogen de særlige kompetencer, der er til stede i en dialog. Kompetencer, som også kan bruges, hvis man som fødselshjælper, guldgraver eller sparringspartner - og uden at være rådgiver - skal hjælpe en person med en udfordring, som han/hun ikke umiddelbart selv kan se sig ud af.

Bogen viser, hvilken rolle organisations- og træningskonteksten spiller i disse sam- taler og udvikler undervejs et begreb om interpersonel organisationskommuni- kation.

Bogen er skrevet som en kombination af forskning og træning, der karakteriseres ved begrebet om den gensidige involverings metodologi. Bogens teoretiske pers- pektiver omhandler Roger' humanistiske psykologi, Bubers dialogfilosofi, Gadamers filosofiske hermeneutik og Bohms holografiske kosmologi.

---
Indhold:

     
Indledning

   I. På vej mod en model for fødselshjælpersamtaler

  II. Det selvreferentielle paradigme
        - på kanten af fødselshjælp og dialog?

 III. Kærlig rummelighed

 IV. Metode som værensmåde

  V. Teoretiske refleksioner over brobygning og selvreferentialitet

 VI. Den gensidige involverings metodologi

VII. Tilbage til virkeligheden
       - selvreferentialitet, kontekst og kærlig container

       Litteraturliste

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

---

Før tilbud DKK. 100,00

 

NU

50,00 DKK

Kærlig rummelighed i dialoger