Dialog og magt i organisationer

NEDSAT
Forfatter: Helle Alrø og Marianne Kristiansen (red.)
Antal sider: 262
Udgivelsesår: 2005
Version: 1. udgave, 3. oplag
ISBN: 87-7307-710-0

Dialog og magt i organisationer er en antologi, der især koncentrerer sig om pro- fessionelle hjælpersamtaler i organisationer, hvor kombinationen af opgave og proces i forskellige magtsammenhænge er en integreret del af hverdagen. Bogen indeholder artikler om dialog og dialogiske kompetencer, medarbejder udviklings- samtaler, konflikthåndtering og mediation, anerkendende relationer i kollegiale samtaler og dialog og dialogspil som organisationsudviklingsmetode. Fælles for bidragene er et fokus på relationen mellem kommunikation og organisation som et komplekst samspil mellem den nære interpersonelle kommunikation og de større organisatoriske systemer, som kommunikationen er indlejret i. Nogle af artiklerne har især fokus på relationen, andre på de større organisatoriske systemer. Fælles for flere af artiklerne er imidlertid, at de stiller spørgsmål ved et grundlæggende dilemma eller paradoks: hvordan er det muligt at udvikle og praktisere humanis- tiske tilgange til organisationsudvikling inden for organisatoriske systemer, der er styret af en økonomisk rationalitet? Hvordan er det muligt at intervenere som konsulent i paradoksale situationer? De fleste artikler har således et kritisk perspektiv på dialogens udfoldelsesmulig- heder i en organisatorisk kontekst. Der spørges eksempelvis til, om dialoger overhovedet er mulige i organisationer og under hvilke betingelser? Det forsøges endvidere at udvikle filosofiske, teoretiske og praktiske tilgange til at arbejde med professionelle hjælpersamtaler.

---

Indhold:
 
     
Introduktion

  1. Dialog og dialogiske kompetencer
       - en ny form for magt?

  2. Kærlig rummelighed i organisationsudvikling

  3. Vi kan ikke bare snakke os til det
       - om dialogens begrænsninger i det organisatoriske liv

  4. Stof til eftertanke
       - om anerkendelse som næring til udvikling i relationer

  5. Dialogspil eller magtspil?
       - om brugen af rollespil i en produktionshal

  6. I sauna med chefen?
       - (u)muligheder i medarbejderudviklingssamtalen

  7. På vej mod det gode arbejdsliv
       - et moralfilosofisk perspektiv på hjælpersamtalen

  8. Konflikthåndtering i organisationer

  9. Performative Dialouge

      Om forfatterne

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

---

Før DKK. 240,00

 

NU

 

99,95 DKK

Dialog og magt i organisationer