Dialog - en udfordring

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Jørgen Bloch-Poulsen
Antal sider: 148
Udgivelsesår: 2006
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-759-3

Dialog - en udfordring handler om udfordringerne ved at føre dialoger i organisationer og om de særlige dialogiske kompetencer, dette kræver. Den er fyldt med eksempler fra de flere hundrede virksomheder, institutioner og fagforeninger, som forfatteren har arbejdet sammen med gennem de sidste 20 år som konsulent eller aktionsforsker.

Bogens hovedsynspunkter er, at dialogiske organisationsudviklingsforløb kan føre til øget arbejdslivskvalitet, bedre effektivitet/indtjening og læring. Det kan være i form af produktivitetsforbedring, produktudvikling/innovation, mere involvering, mindre stress, bedre psykisk arbejdsmiljø, klarere kommunikation, reduceret sygefravær, osv. Mange organisationsudviklingsforløb angiveligt baseret på dialog ender imidler- tid i varm luft. Måske fordi ledelsen inddrager medarbejderne for sent. Måske fordi medarbejderne ikke griber bolden. Måske fordi der ikke følges op. Måske fordi man praktiserer demokratur, dvs. lader som om allerede trufne beslutninger er til dialog, dvs. til fælles undersøgelse og beslutning.

Bogen henvender sig til alle, der gerne vil forbedre dialogen i virksomheder, institutioner og andre organisationer. Ledere, medarbejdere og konsulenter såvel som forskere og studerende inden for organisation og kommunikation.

---
Anmeldelse:

"Bogen vil for mange være en nyttig repetition udi samtalens og dialogens svære kunst og på den måde være en opfordring til selvindsigt. Det gælder både på medarbejder- og på ledersiden i organisationer."

                                                          - Inger Jerichau, Sygeplejersken 4/2007

---
Indhold:

  
    Indledning

  I: Dialogens muligheder

       1. Kærlighed rummelighed - om dialogiske grundholdninger

       2. Tilsammen er vi ret godt begavede

       3. Dialogiske kompetencer

 II: Fortsat dialog

      Litteraturliste

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Før DKK. 199,00

 

NU

50,00 DKK

Dialog - en udfordring