Interdisciplinære Kulturstudier

Formålet med Interdisciplinære Kulturstudier er at udvikle en kulturforståelse med afsæt i en pluralitet af forskningsperspektiver, som svarer til den mangfoldige karakter, kulturproduktionen antager.
For at imødekomme udfordringerne fra globaliseringen og informationssamfundet fokuserer Interdisciplinære Kulturstudier i særlig grad på kulturudvekslingen mellem en række forskelligartede betydnings- og mediesystemer.