Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013

Open access e-bog
Forfattere: Thomas Nordahl, Lars Qvortrup, Line Skov Hansen
og Ole Hansen
Antal sider: 88
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-141-4


Vi står midt i et nyt udviklingsparadigme for folkeskoler og dagtilbud, ungdomsuddannelser og uddannelsesforvaltninger: forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer. I dette paradigme spiller uddannelsesforskningen en vigtig rolle: Den leverer forskningsbaseret viden om, hvad der med stor sandsynlighed virker bedst i undervisningen, og hvordan elevernes læring gøres synlig. Den leverer et evidensbaseret vidensgrundlag for børns, elevers og unges udvikling, læring, trivsel og inklusion. Og den samler forskningsresultater sammen, så vi får stadigt større indsigt i, hvilke pædagogiske indsatser der har størst effekt i forhold til børns og elevers læring og udvikling.

Samspillet mellem uddannelsesforskning og praksis sker blandt andet i form af forsknings- og udviklingsprojekter i Danmark, Norge og Sverige. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem LSP(Aalborg Universitet), RCIW (Högskolan i Borås) og SePU (Høgskolen i Hedmark). Disse tre institutioner har dannet den skandinaviske forskningsalliance SERA, Scandinavian Education Research Alliance. SERA står bag udgivelsen af FULM.

I serien dokumenteres resultaterne fra disse forsknings- og udviklingsprojekter i form af forskningsrapporter fra projekterne og tematiske publikationer der sammenfatter de nyeste forskningsresultater om forholdet mellem pædagogiske indsatser og læring, udvikling og inklusion. Målgruppen er pædagog- og lærerstuderende, studerende inden for pædagogik og uddannelsesvidenskab, pædagoger og lærere samt institutions- og skoleledere.

---

e-bogen kan hentes her

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013