Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

OPEN ACCESS E-BOG
Forfattere:

Thomas Nordahl, Anne Karin Sunnevåg, Lars Qvortrup, Line Skov Hansen, Ole Hansen, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

Antal sider: 122
Udgivelsesår: 2016
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-541-2
ISSN: 2246-4395


Dette er en rapport som er basert på to kartleggingsundersøkelser i alle barnehager og skoler i Kristiansand kommune. Kartleggingsundersøkelsene inngår i kommunens forsknings- og utviklingsprosjekt: ”Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand” (FLiK), som omfatter ca. 110 barnehager og skoler med ca. 3500 barnehagebarn og 10 500 skoleelever, samt ca. 2600 barnehagelærere, lærere, fagarbeidere og ledere og tilknyttede veiledningsenheter på oppvekstnivå. Selve datainnsamlingen ble gjennomført i 2013 og 2015. Rapporten beskriver noen av de viktigste funnene i kartleggingen, som peker på både viktige og mer utfordrende områder for kommunens barnehager og skoler. Rapporten er utformet slik at den kan danne grunnlag for felles kommunale forbedringstiltak for hele kommunen, både når det gjelder områder og på tvers av barnehager, skoler og de kommunale ressurs- og støttesystemene. Rapporten presenterer noen av de mest sentrale resultatene av kartleggingene. Disse resultatene har relevans både for aktørene i Kristiansand kommune og for en bredere utdanningsoffentlighet. 

---

Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015