Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014

Open access e-bog
Forfattere: Thomas Nordahl, Lars Qvortrup, Line Skov Hansen
og Ole Hansen
Antal sider: 109
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-409-5

 

Dette er en afgrænset kvalitetsrapport baseret på en kortlægningsundersøgelse i alle dagtilbud og på alle skoler i Brønderslev Kommune. Kortlægningsundersøgelsen indgår i kommunens forsknings- og udviklingsprojekt: ”Udvikling i Fællesskaber” (UIF), som omfatter 24 dagtilbud1 og 13 skoler. Selve kortlægningen involverer 1.022 børn fra de deltagende børnehaver og landsbyordninger i alderen 4 til 5 år, 4.449 skoleelever fra 0. klasse til og med 10. klasse, 328 pædagoger, 377 lærere og 63 ledere. Selve dataindsamlingen blev gennemført december 2013/januar 2014.

Rapporten beskriver nogle af de vigtigste fund i kortlægningen, som peger på både stærke og mere udfordrende områder for kommunens dagtilbud og skoler. Rapporten er udformet, så den kan danne grundlag for fælles kommunale udviklingstiltag for hele kommunen, områdevis og på tværs af dagtilbud, skoler og de kommunale ressource- og støttesystemer.

---
Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014