Elever med dansk baggrund og elever med indvandrerbaggrund - forskelle og ligheder

Open access e-bog
Forfattere: Niels Egelund, Thomas Nordahl
og Pia Guttorm Andersen
Sider: 64
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. OA udgave
ISBN: 978-87-7210-297-9
ISSN: 2246-4395

Denne rapport omhandler forskelle og ligheder i skolen mellem elever med dansk baggrund og elever med indvandrerbaggrund. Rapporten er udarbejdet af Niels Ege-lund, Thomas Nordahl og Pia Guttorm Andersen. Rapporten bygger på data fra den første af i alt tre kortlægningsundersøgelser, der gennemføres i henholdsvis 2015 (T1), 2017 (T2) og 2019 (T3) i forbindelse med forsknings- og udviklings­projektet Program for læringsledelse, som ledes af Laboratorium for forsknings­baseret skole-udvikling og pædagogisk praksis (LSP), Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Uni-versitet. Programmet startede i foråret 2015 og afsluttes 31. marts 2020. Program-met består af en dagtilbudsdel og en skoledel. 

Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien 
FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

0,00 DKK

Ikke til salg
Elever med dansk baggrund og elever med indvandrerbaggrund - forskelle og ligheder