Det gode er det fremragende sin fiende - Resultater fra kartleggningsundersøkelser i Kristiansand Kommune 2013 - 2017

OPEN ACCESS E-BOG
Forfattere: Thomas Nordahl, Sigrid Øyen Nordahl, Anne Karin Sunnevåg, Bjørn Berg og Marianne Martinsen
Antal sider: 161
Udgivelsesår: 2018
Version: 1. OA udgave
ISBN: 987-87-7112-682-2
ISSN: 2246-4395

Denne evalueringsrapporten bygger på tre kartleggingsundersøkelser i alle barnehager og skoler i Kristiansand kommune. Kartleggingsundersøkelsene inngår i kommunens forsknings- og utviklingsprosjekt: «Forskningsbasert læringsmiljø-utvikling» i Kristiansand (FLiK), som omfatter ca. 70 barnehager (både private og kommunale) og 40 grunnskoler med ca. 3500 barnehagebarn og 10 500 skoleelever, samt ca. 2600 barnehagelærere, lærere, fagarbeidere og ledere og tilknyttede veiledningsenheter på oppvekstnivå. Selve datainnsamlingen ble gjennomført i 2013 (T1), 2015 (T2) og 2017 (T3). Rapporten beskriver noen av de viktigste funnene i de tre kartleggingsundersøkelsene. Disse funnene er primært knyttet til utviklingen i barnehagene og grunnskolene fra 2013 til 2017, samtidig som det pekes på noen mer generelle utfordrende områder for kommunens barnehager og skoler. 

---

Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

0,00 DKK

Ikke til salg
Det gode er det fremragende sin fiende - Resultater fra kartleggningsundersøkelser i Kristiansand Kommune 2013 - 2017