MuseumsMatrix. En typologi for brugerpositioner i museumsformidling

Open Access e-bog
Forfatter:  Jens F. Jensen
Antal sider:  38
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-720-2
ISSN: 2245-3180

 

Denne bog præsenterer en ny typologi for brugerpositioner i museumsformidling. Først gennemgås forskellige inspirationsgrundlag for typologien i form af 2- og 3-dimensionale matrixer. Dernæst udvikles rammerne for typologien i form af identifikation af relevante og centrale dimensioner og variabler inden for området: brugerpositioner i museumsformidling. Herefter gennemgås de enkelte typer i ty­po­lo­gi­en, ligesom der beskrives repræsentative cases inden for hver type. Endelig konkluderes der ved at pege på forskellige anvendelser og konsekvenser af – såvel som videre perspektiver i – typologien. 

Det tjener flere formål. Dels er formålet at præsentere en generel typologi for bru­ger­po­si­ti­o­ner i museumsformidling, der kan anvendes i en analytisk sammenhæng, dvs. til at kategorisere og forstå disse brugerposition. Dels er formålet mere generelt at give et overblik over mangfoldigheden, differentieringen og mulighedsfeltet inden for – og dermed også en teoretisk forståelse af – det samlede landskab af for­mid­lings­for­mer, udstillingsdesign og brugerpositioner. Endelig er formålet at præsentere en matrix, der også kan anvendes konstruktivt og designmæssigt, nemlig som et kreativt værktøj eller innovationsredskab i forhold til at få nye ideer under arbejdet med museumsformidling og design af nye udstillinger.

---

Bogen er en del af serien E-bøger fra Center for Interaktive Digitale Medier / InDiMedia

---

Download e-bogen her

0,00 DKK

Ikke til salg
MuseumsMatrix. En typologi for brugerpositioner i museumsformidling