COL-serien

Med henblik på at skabe konkrete fordele for virksomheder og organisationer fokuseres der på læreprocesser i organisationer. Udgangspunktet for udgivelsesrækken har været styret af en grundopfattelse gående på, at teoretiske erkendelser, undersøgelsesmetoder og uddannelsesprincipper må ske i nær sammenhæng med studier i praksis. Bøgerne er således skrevet på baggrund af længerevarende casestudies i konkrete virksomheder.

Ultimate Web