Catalyst Architecture

STÆRKT NEDSAT
Authors: Gitte Marling & Hans Kiib
Pages: 307
Released: 2015
Edition: 1. edition
ISBN: 978-87-7112-223-7
ISSN: 1904-3732

Kapitlerne i ‘Catalyst Architecture’ er trykt både på dansk og engelsk

‘Catalyst Architecture’ raises a discussion in regard to architecture’s role as a catalyst for urban development. Through studies of eight architectural projects in large cities on four different continents, the focus is placed on how architecture can promote the enriching experiences of the tolerant, the democratic, the learning and the experience rich city. In other words: The city worth living in, worth supporting and worth investing in.

The projects operate with a mix of design programs, organized so that they invite diverse user groups to a variety of activities. Visual and other sensuous architectural effects frame the interaction between the projects and the human activities within their urban context – an interaction that indicates a direction for a new narrative about the potential of place.

The book is written for everybody with an interest in architecture and urban life in large cities and is a must-read for students of architecture, urban design, town planning, urban geography, urban sociology and aesthetic studies.

---

See table of contents

---

’Catalyst Architecture’ rejser en diskussion om arkitekturens rolle som katalysator for byudviklingen. Gennem studier af otte forskellige arkitekturprojekter i storbyer på fire kontinenter sættes fokus på, hvordan arkitekturen kan være med til at fremme den tolerante, den demokratiske, den lærende og den oplevelsesrige by; med andre ord byen, der er værd at leve i, og som er værd at satse på og investere i. Projekterne arbejder med et miks af programmer, der orkestreres på en måde, så forskellige brugergrupper inviteres ind til en variation af gøremål. Visuelle og mere sansede arkitektoniske virkemidler indrammer projekternes samspil med de menneskelige aktiviteter i den bymæssige kontekst – et samspil der giver retning for en ny fortælling om stedets muligheder.

Bogen henvender sig til alle med interesse for arkitektur og byliv i verdens storbyer, og den er et must for studerende inden for arkitektur, urban design, byplanlægning, bygeografi, bysociologi og æstetiske studier.

---

This book is a part of the series  Art and Urbanism Series

---

Før DKK. 325,00

 

NU

50,00 DKK

Catalyst Architecture