Den faglige praksis i jobcentrene

STÆRKT NEDSAT
Forfattere: Kelvin Baadsgaard, Henning Jørgensen,
Iben Nørup, Søren Peter Olesen
Antal sider: 332
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-145-2


Jobcentrene er igen og igen udsat for kritik. Men viden om, hvad der faktisk sker i de kommunale forvaltninger, og hvordan ansatte ser på og behandler berørte borgere, har det skortet på. Bogen går tæt på, hvad medarbejderne i jobcentrene har af praktiske erfaringer med at arbejde med såkaldt ”svagere” ledige og sygemeldte, hvordan de vurderer indsatsmetoder og resultater, og hvordan kvalificeringen til arbejdet ser ud. Vi er således inde i det, der på nudansk hedder ”maskinrummet” i det beskæftigelsespolitiske arbejde. Derfra er der vig­tigt nyt at rapportere om.

Ny viden er især baseret på en empirisk undersøgelse af de kommunale jobcentermedarbejderes arbejde, med en større interviewundersøgelse, gennemført blandt medarbejdere og ledelse i 4 job­cen­tre i centrum. Andre metoder er også brugt (observation, dokumentationsstudier etc.). Forskellige jobcenterstrategier og faglige praksisser bliver kortlagt og diskuteret.

Bogens konstateringer, analyser og konklusioner har både relevans for forståelsen af, hvad der sker i jobcentrene, og for kommende revisioner af aktiverings- og beskæftigelsessystemet.

Se bogens indholdsfortegnelse

 

Bogen er en del af serien Arbejdsliv, social- og arbejdsmarkedspolitik

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 250,00

NU

50,00 DKK

Den faglige praksis i jobcentrene