Arbejdsliv, social- og arbejdsmarkedspolitik

Bogserien sigter mod at få øget analytisk og praksisrelevant viden på arbejdsmarkedsområdet spredt til en bred læserkreds.
Serien skal omfatte såvel teoretiske og empiriske bidrag med relevans for arbejdsmarkeds- og socialforskningen. Emner indenfor området rækker fra studier af processer og strukturer på arbejdsmarkedet, løndannelse og arbejdsmarkedets parter over problemer som ledighed, marginalisering, sygefravær og arbejdsmiljø til indsatser inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Indsatssiden omfatter både politikker og deres implementering.  Der kan både være danske og internationale studier.

Serieredaktører: Bodil Damgaard, RUC, Dorte Caswell, AAU, København og Henning Jørgensen, AAU, Aalborg

 

Jobcentre og klemte kvalifikationer
Jobcentre og klemte kvalifikationer

BOGEN ER DESVÆRRE UDSOLGT OG VIL IKKE KOMME PÅ LAGER IGEN