Virkelighedsfilosofi - Del II Virkelighedslogik

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Jörg Zeller
Antal sider: 272
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-618-1
ISSN: 2245-313X

Denne anden del af bogen om virkelighedsfilosofi er skrevet med henblik på to målsætninger. For det første skal den gennemføre den i første del opridsede konstruktionsplan for en filosofisk virkelighedsforståelse, der tager hensyn til den viden, der præger det begyndende enogtyvende århundrede. For det andet skal denne anden del gøre et forsøg på at slå bro over den kløft mellem to videnskulturer, der er næsten lige så gammel som menneskets refleksion over grundlaget for og fremgangsmåden i vores virkelighedsforståelse – kort sagt: kløften mellem form og indhold

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Hent bogens glossarium her

PowerPoint over Animerede figurer til virkelighedsfilosofi, del 2

---

Bogen er en del af serien Applied Philosophy / Anvendt Filosofi

---

Før DKK. 250,00

NU

50,00 DKK

Virkelighedsfilosofi - Del II Virkelighedslogik