Samfundsmagt - Forældremodstand - foreninger til støtte for familier med anbragte børn

E-BOG
Forfatter: Margit Harder
Antal sider: 106
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078212

Bogen bygger på en interview-undersøgelse af de foreninger, der yder assistance til familier, som står overfor eller har fået anbragt et barn uden for eget hjem. Den tegner et billede af foreningernes indsats, og hvordan familierne oplever samarbejdet med den sociale sektor og deres muligheder for at få indflydelse på beslutningsprocessen i forbindelse med deres børns anbringelse.

Bogen kan købes her

39,38 DKK

Ikke til salg
Samfundsmagt - Forældremodstand - foreninger til støtte for familier med anbragte børn