Prostitution og meninger der brydes (E-bog)

FÅS BÅDE SOM FYSISK BOG OG E-BOG
Forfatter: Bettina Bertelsen og Tina Ussing Bømler
Antal sider: 198
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078603

Der er mange meninger og holdninger til prostitution både blandt politikere, socialarbejdere og de prostituerede selv. I bogen peger forfatterne på, at prostitution er en mangefacetteret problemstilling, hvor der hverken findes lette eller standardiserede løsninger. På baggrund af erfaringer fra to forsøgs- og udviklingsprojekter i henholdsvis Vejle og Århus Amt og en dialog med danske prostituerede på massageklinikker, forsøger forfatterne at give et nuanceret indblik i en verden, der er ukendt for mange. I bogen diskuteres det bl.a. om man kan forstå prostitution som et socialt problem, herunder hvilke barrierer der er i forhold til at etablere en permanent social indsats overfor danske prostituerede på massageklinikkerne. I den opsamlende analyse tages der udgangspunkt i to brede teoretiske perspektiver, et rettighedsperspektiv og et velfærdsperspektiv.

Bogen kan købes her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan den bestilles her
 

70,31 DKK

Ikke til salg
Prostitution og meninger der brydes (E-bog)